התנדבות ביישוב קהילתי בר קיימא בהקמה

אנחנו גרעין התיישבות של משפחות ויחידים שמקיימים חיי קהילה חברות וצמיחה למען הסביבה.
אנחנו פותחים את שערינו לקליטת מתנדבים שיעזרו לנו להמשיך בבניית המקום בתחומיהקיימות, הבנייה, נוי, חינוך ועוד.
אנו מציעים לינה ואוכל תמורת העבודה.
לפרטים:
רועי – 050-4478111