"הכזעקתה"? – חוות זעק

לבושתם !!! לבושתו של מנהל גונבי הקרקעות בישראל לבושתה של המועצה אזורית שמעון על העומד בראשה "ולבושתה של מדינת ישאל" מכתב אישי דודי יקר התחלתי לכתוב כבר עשר פעמים ובכל פעם מחקתי שוב. מה אפשר לכתוב ואיך אפשר לכתוב מילה ונחמה לאדם שביתו נגזל ממנו. שביתו חרב עליו. כל מילה מרגישה לי כמו מזויפת. וכי קרא עוד…