רועה קווקזי למסירה

ביקרו בדף: 995

למסירה רועה קווקזי גזעי זכר מסורס יפיוף אמיתי כי אינו מתאים לחיים בעיר. טריטוריאלי ומעולה בשמירה מחוסן ומאולף בן 3. יימסר רק לרציניים שיתנו לו בית טוב ומרחב.


שם: מאיה דן
דוא"ל: mayadan5@gmail.com
טלפון: 0545554777