כלבה למסירה

מעוניינת למסור כלבת שמירה מדהימה.
כלבה מעורבת כנעני וכלב רוח בת שנה ושבעה חודשים.
כלבה טריטוריאלית מאוד ואנרגטית. מעוקרת מחוסנת ומטופלת היטב.
כלבה שצריכה מרחבים לרוץ. חשדנית בהתחלה.
יכולה להתאים להיות כלבת שמירה.
נובחת ומתריעה על כל גורם זר.