גרעין הראל מחפש מתנדבים עם רוח צעירה ליישוב חדש בחבל הבשור

אנחנו גרעין התיישבות של משפחות ויחידים שמקיימים חיי קהילה חברות וצמיחה למען הסביבה.
אנחנו פותחים את שערינו לקליטת מתנדבים שיעזרו לנו להמשיך בבניית המקום בתחומי
הקיימות, הבנייה, נוי, חינוך ועוד.
אנו מציעים לינה ואוכל תמורת העבודה.
לפרטים:
אלה – 054-5681713